Is de gehele route bewegwijzerd of uitgepijld?

Uitpijlen is het aangeven van de route door middel van pijlen (een lange-afstand-wandelaars-term).

Dit is helaas niet het geval. De gehele route is gedetailleerd beschreven in een handzaam boekwerkje. Dit boekwerkje is te verkrijgen in diverse boekhandels en via de website van Mooi Limburgs Boeken: www.limburger.nl/webshop. Er bestaan wel plannen om de route te bewegwijzeren, maar deze zijn nog verre van concreet.