Nieuws

 

Wandeltochten in 2018 op het Hertoglimburgpad

 

Dit jaar organiseren wij weer rondwandelingen van het Hertoglimburgpad  op de route van Rolduc naar Limbourg. Daarbij maken wij gebruik van de beschreven extra rondjes in de wandelgids Hertoglimburgpad. De volgende wandeling is gepland

 

 Op zondag 27 mei met startpunt Gulpen

 

Wij maken geen gebruik meer van busvervoer naar het startpunt, maar gaan carpoolen vanaf de kerk op de Holz, Pastoor Wijnenplein te Kerkrade. Daar vertrekken wij om 09.30 uur. De wandeling start om 10 uur op de markt in Gulpen en leidt vandaar naar Wijlre, Eys, Cartils en Wittem. De totale lengte is 14 kilometer, maar een afkorting  maken om via een kortere weg in Gulpen te komen is goed mogelijk.

 

Wil je meewandelen, geef je dan minimaal een week voor het vertrek op bij de penningmeester van de Stichting HLP: Dhr. Jo Heunen, per e‐mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Onder vermelding van de bestemming van de wandeling, met het aantal personen en vermeld ook hoeveel personen eventueel met je mee  kunnen rijden. Kosten voor de wandeling: € 2,50  per persoon. Maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer: NL44 RABO 0369 0032 68 t.n.v. Stichting Hertog Limburg Pad. Voor  het carpoolen rekenen wij € 2,50 te voldoen aan de chauffeur.

Zorg dat je 10 min. voor vertrek aanwezig bent.

Tenslotte, wellicht ten overvloede, wijzen wij er op dat je voor eigen risico aan de door ons georganiseerde wandeling deelneemt.

Stichting Hertog Limburg Pad.