Beamerpresentatie in Klimmen

Voorafgaand aan en als inleiding op de eerste wandeldag van het IVN afd. Voerendaal op 17 maart, vindt in Klimmen een voordracht over het Hertoglimburgpad plaats en wel op woensdag 24 februari 2010 om 20.00 uur in zaal Tom Keulen Schoolstraat 3. Deze wordt verzorgd door Frits Sprokel, de initiator en schrijver van het routebegeleidend boekje.