Wandeling in Walhorn

Rolduc-platz in Walhorn

Een groep Vrinden van het St. Catharinagilde (zie foto) heeft al wandelend over het speciale Hertoglimburgpad-rondje “Walhorn” een bezoek gebracht aan dit plaatsje in het Duitstalige gebied van België. De foto is gemaakt bij het Catharinabeeld bij het Seniorencentrum in Astenet in het Duitstalige deel van België. Links op de foto wethouder Roger Fransen van de gemeente Lontzen, waartoe Walhorn behoort.

 

In Walhorn komt weldra een Rolduc-platz ter ere van het uitzonderlijke feit, dat in dit kleine plaatsje drie voorname abten van de voormalige abdij Rolduc geboren zijn. Te weten de abten Lamberti, Heyendal en Haghen, waarvan de monumentale geboortehuizen tijdens de wandeling werden bezichtigd. Burgemeester Alfred Lecerf en wethouder Roger Franssen van de gemeente Lontzen, waartoe Walhornbehoort, begeleidden de wandelaars.

 

De genoemde afbeeldingen worden binnenkort toegevoegd.