Wandelestafette van start

Wandelestafette van start

 

De Vijfdaagse Wandelestafette over het Hertoglimburgpad is van Rolduc op weg naar Limbourg, het residentiestadje van de hertogen van Limburg.

 

Palmzondag 28 maart j.l. werd vertrokken met een groep van ruim zeventig deelnemers vanaf de Hertoglimburgpad-zuil op het voorplein van Rolduc. Vooraf bezochten de estafettelopers de abdijkerk van Rolduc en stonden er stil bij het graf van de hertogen van Limburg