Infopanelen ANWB

Ter waarde van ruim zes duizend Euro heeft de ANWB informatiepanelen en infobordjes geschonken aan de organisatie van het recent geopende Hertoglimburgpad.

 

De grote infopanelen zijn geplaatst op het Drielandenpunt bij Vaals en nabij de Hertog Limburgpad-zuil op het voorplein van Rolduc.

 

De info-bordjes zijn geplaatst op de gevels van een vijftal monumentale gebouwen in Kerkrade, die in route of in extra rondjes van het Hertoglimburgpad zijn opgenomen. Te weten: Rolduc, de Baalsbruggermolen in Haanrade, de St. Lambertuskerk van Kerkrade, kasteel Erenstein en de hoeve Brughof.

 

Baalsbruggen, kasteel Erenstein en hoeve Brughof zijn opgenomen in extra rondjes, die aan het Hertoglimburgpad vanuit Rolduc gekoppeld zijn. Baalsbruggen is ook opgenomen in een route door het Wormdal naar kasteel Rimburg v.v.; Erenstein en Brughof in een speciaal rondje door de Anstelvallei.

 

Onthulling

 

Het info-paneel bij Rolduc en de infobordjes van Rolduc en Baalsbruggen zijn zondag 25 oktober 2009 onthuld tijdens een  interessante najaarswandeling in de middeleeuwse driehoek Rolduc (1104) – Burcht Rode (ca. 960) – Baalsbruggermolen (1106).

 

Samenkomst was om 11.30 uur op het voorplein van Rolduc. Om 12.00 uur werd Burcht Rode in Herzogenrath bezichtigd met lunch op de burcht. Vervolgens werd verder gewandeld naar de Baalsbruggermolen met een rondje langs de Worm. Met koffie en vlaai werden de deelnemers in de molen ontvangen en er onder begeleiding van molenbezitster Marga Wolthuis rondgeleid om kennis te nemen van de restauratie van de molen.

 

Voordracht over molens in Wormdal

 

 

Dr. Hans-Joachim Helbig (65), voormalig wetenschappelijk medewerker van de TH Aachen, hield daarbij in de molen een voordracht over  “Wassermühlen an der Wurm zwischen Aachen und Rimburg”. In woord en beeld vertelde hij over het Wormdal en speciaal over de ruim twintig watermolens die er waren. Kerkrade alleen al telde vroeger vijf molens.

Tot besluit werd een toast uitgebracht op het bereiken van de eerste fase van de restauratie van de Baalsbruggermolen, waartoe Marga Wolthuis als “Redster van de molen” zich enorm inzet. Zij wil de Baalsbruggermolen volledig bedrijfsklaar herstellen. Via de Berenbosweg en langs het kapelletje Rolduc werd de cultuurhistorische wandeling terug naar Rolduc afgerond.

 

De wandeling vond plaats in het kader van de People-tot-People-activiteiten van Interreg Maas-Rijn om ontmoetingen te bevorderen tussen mensen uit de Euregio en met name uit het voormalige Hertogdom Limburg, waarin Burg Rode, Rolduc en Limbourg voorname plaatsen waren. In dit kader wordt in 2010, evenals in 2009, een vijfdaagse wandelestafette gehouden via het Hertoglimburgpad met het traject Rolduc-Limbourg via Val-Dieu.