Wandelestafette 2010

In het voorjaar van 2010 werd er weer een wandelestafette gehouden over de (retour-) helft van het Hertoglimburgpad.

 

Vorig jaar (2009) wandelden we in vijf etappes jaar vanuit Limbourg, het residentiestadje van de hertogen van Limburg naar hun grafkerk in Rolduc. Dit jaar wandelden we in vijf andere etappes vanuit Rolduc terug naar Limbourg. Het zijn de etappes 6 tot en met 10  van het Hertoglimburgpad, zoals deze beschreven zijn in het routebegeleidend boekwerkje.  Het programma van de Vijfdaagse 2010 was als volgt:

Zondag 28 maart 2010

1e etappe van Rolduc naar Baneheide (gemeente Simpelveld)   15,1 km

11.00 uur

Palmzondag werd vertrokken met een groep van ruim zeventig wandelaars met de burgemeester van Kerkrade, Jos Som, in ons midden vanaf onze Hertoglimburgpad-zuil op het voorplein van Rolduc. (zie foto)

Vooraf bezochten de estafettelopers de Abdijkerk en stonden stil bij het graf van de hertogen van Limburg.

Ruim 15 km werd vervolgens gewandeld en we hielden een tussenstop in monumentaal Haus Heyden bij Pannesheide (Haus Heyden behoorde vroeger tot het Land van Jülich).  Dankzij de bewoners, de familie Heyen-Schumann, mochten we onderweg deze burcht uit de veertiende eeuw bewonderen en werden we door hen onthaald op een heerlijk stuk koek.

Via hoeve Puthof bij Bocholtz, werd in de namiddag Eetcafé Baneheide, met het ruiterbeeld dat herinnert aan de hertogen van Limburg, bereikt.

 

Burgemeester Jos Som overhandigde hier tijdens een  enthousiaste meeting de wandelestafettestok aan zijn collega, burgemeester Hub Bogman van Simpelveld.

Woensdag 31 maart  2010

2e etappe van Baneheide naar Teuven (gemeente Voeren, België)   16,8 km

Verder ging het die winderige dag van Baneheide door het oorspronkelijke Limburgse gebied van Wahlwiller, Mechelen en Epen via het Bovendste Bos naar Sinnich bij Teuven, waar in Café Modern de afsluiting was van deze geslaagde dag. Loco-burgemeester Wiel Weijers van  Simpelveld wandelde de hele dag mee en gaf de wandelestafettestok door aan burgemeester Huub Broers van de gemeente Voeren (zie foto).

Dit echter niet voordat zij in een prachtige tweespraak de nodige stekeligheden hadden uitgewisseld.

De bijna 18 km lange estafette, door het oorspronkelijke Limburgse gebied in het Heuvelland van Zuid-Limburg, te weten de plaatsen Wahlwiller, Mechelen en Epen, werd weer goed doorstaan en vol vertrouwen kijkt iedereen uit naar de volgende etappe.

Woensdag 7 april  2010

3e etappe van Teuven via Val-Dieu naar Aubel     16,1 km

Iets te laat vertrok de bus vanaf Pastoor Wijnenplein naar Café Modern in Teuven, waar om 10.00 uur deze etappe, onder goedkeurende blikken van een heerlijk voorjaarszonnetje, van start gaat. Het is een tocht met prachtige vergezichten over Belgisch gebied via de mooie Voerstreek naar het weidse Land van Herve. Na een korte pause met een versnapering in de vorm van een wafel en een glaasje wijn werd de Abdij Val-Dieu bereikt, waarmee Rolduc vroeger sterke banden had.

Hier was gelegenheid om meer uitgebreid te pauseren en de kerk te bezichtigen. Verder ging het voorbij het geboortehuis van de Kloosterrader kanunnik Simon Pieter Ernst, schrijver van  “Histoire du Limbourg”, en de route leidt naar Aubel. In de raadszaal wordt de wandel-estafettestok  door burgemeester Broers van Voeren overgedragen aan de burgemeester van Aubel de heer Jean-Claude Meurens. {mosimage}

Om 17.15 uur keerden we vanuit Aubel met de bus naar Kerkrade terug.

 

Zondag 11 april  2010

4e etappe Aubel – Henri-Chapelle (Gem. Welkenraedt)  12,2 km

Ook nu ging het weer per bus van Kerkrade naar Aubel, waar om 10.00 uur deze  etappe  van start ging.

Het was een mooie tocht met enkele pittige hellingen op weg naar Henri-Chapelle, Hendrik-Kapelle, in 1100 gesticht rond een  kapel ter ere van St. Joris, gebouwd op het hoogste punt van het hertogdom Limburg door hertog Hendrik I,  naamgever van deze plaats. Tijdens deze tocht passeerden we de Amerikaanse militaire begraafplaats en kwamen we in het bronnengebied van de Gulp waar we, zoals in elke etappe, werden verrast. met een wafel en een glaasje wijn.

Bij aankomst in Henri-Chapelle vond er ook nu weer een "cérémonie protocollère" plaats, namelijk  de overdracht van de wandelestafettestok aan wethouder Julie Gotal van de gemeente Welkenraedt.

Om 17.15 uur keerden we vanuit Henri-Chapelle met de bus naar Kerkrade terug.

 

Zondag 18 april 2010

5e en laatste etappe van Henri-Chapelle naar Limbourg         14,5 km

Om 9.00 uur vertrok de bus weer richting Henri-Chapelle waar de de start was van deze vijfde en laatste etappe van 14,5 km. Nog nooit is het op 18 april zo'n prachtig weer geweest en iedereen was dan ook in een opperbeste stemming. De route leidde langs drie vroegere parochiekerken van Rolduc, namelijk die van Henri-Chapelle, Welkenraedt en Baelen. Op het pleintje voor de kerk van Baelen was er de gebruikelijke pauze met wafels en een glaasje wijn. Daarna ging het richting Limbourg waar bij de Hertog Limburgzuil weer een groepsfoto werd gemaakt.

De St. Joriskerk van Limbourg, ook eeuwenlang toevertrouwd aan Rolduc, kwam in zicht en op het "dorpsplein" werden de wandelaars door het gemeentebestuur feestelijk onthaald met champagne, koffie en vla.

Afgesloten werd met de overdracht van de estafettestok door loco-burgemeester René Gotal van Welkenraedt aan burgemeester Jean-Marie Reinertz. Dit alles onder het toeziend oog van “Ambassadeur du Pays de Rode”,  Jack Buck.

Om 17.15 uur keerden we met de bus vanuit Limbourg naar Kerkrade terug.

 


Info:Frits Sprokel, Bockstraat 76,  NL 6461 VZ Kerkrade Tel. 0031 45 545 58 22.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.hertoglimburgpad.nl

 


Organisatie: Stichting Vrinden St. Catharinagilde Kerkrade. Secretaris: Rolf Frantzen,

Kosterbeemden 148 ,  6461 MB Kerkrade. Tel. (0031 45)  543 29 88.

 


Deze cultuurhistorische wandelmanifestatie is mogelijk gemaakt dankzij de financiële medewerking van

INTERREG  / EUREGIO MAAS-RIJN