Openstelling op 16 mei 2009

De opening van het Hertoglimburgpad bestaat uit 3 stappen.

Stap 1

Op zaterdag 16 mei 2009 wordt het Hertog Limburg Pad feestelijk geopend. Dit gebeurt die dag met een pontificale eucharistieviering in Limbourg (België) die om 10:30 begint en geleid wordt door de bisschoppen van de bisdommen Luik, Roermond en Aken. Aansluitend wordt de gedenkzuil onthuld. Deze zuil is een ontwerp van Winand Groten.

Stap 2

Een wandelestafette van Limbourg naar Rolduc in 5 etappes:

Stap 3

Aansluitend aan de laatste etappe van de wandelestafette wordt op Rolduc het Hertoglimburgpad geopend. De feestelijke handeling zal verricht worden door de Commissaris van de Kongingin in Limburg, Gouverneur Leon Frissen.