De taal van Karel

De oude basistaal in en rond het oude hertogdom Limburg is het Platduits geweest, de zogenaamde Karolingische Frankische taal die Karel de Grote uit het nabije Herstal afkomstig, hier als sprak. Overgangs dialecten tussen het Nederlands en het Duits

De dialecttaal zoals die nu nog in zekere zin gesproken wordt in Aken, Vaals en Hauset. Zeker tot na 1600 is dit de gezamenlijke volkstaal geweest. Nadien kwam met de Reformatie het zogenaamde Luthers Duits vanuit Duitsland opzetten.